Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we:

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Maxilia Holding B.V.
Utrechtsestraatweg 149a
3911 TS Rhenen
Eigenaar contact e-mailadres: [email protected]

Ons bedrijf heeft te gelden als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacywetgeving. Wij zijn daarom verantwoordelijk voor de naleving van deze wetgeving als het gaat om jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen door jou, als gebruiker, worden verstrekt door bijvoorbeeld een formulier in te vullen. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze systemen, of die van derde partijen. Wij vragen enkel om gegevens die noodzakelijk zijn om een lead of transactie te behandelen. Voor een offerte- of drukvoorbeeldaanvraag is bijvoorbeeld (nog) geen adres nodig. Voor een order wel. (Persoons-)gegevens die niet verplicht zijn hoeven niet ingevuld te worden. Met meer informatie kunnen we je daarentegen beter helpen.

Een deel van de gegevens wordt (tijdelijk) opgeslagen in cookies en/of sessies. Deze data is volledig anoniem en daarom niet te herleiden naar jou als persoon of bedrijf. Hoe en waarom we gegevens verzamelen wordt beschreven onder het kopje ‘doeleinden’ en in de uitgebreide cookieverklaring.

Alle gegevens die wij verzamelen én delen met derde partijen zijn geanonimiseerd ofwel ondergebracht in de cookie-instellingen waar de gebruiker expliciet toestemming voor heeft gegeven. Gegevens die gedeeld worden met derde partijen staan in een onderlinge verwerkersovereenkomst. Bovendien worden gegevens via een beveiligde verbinding verwerkt. Meer hierover staat onder het kopje ‘beveiliging’.

Verwerkingsmethode, locatie en bewaartijd

Alle verzamelde gegevens worden verwerkt voor de specifieke doeleinden, die we hierna uitleggen. Deze gegevens worden met gebruik van computers en/of IT-tools opgeslagen en verwerkt. De medewerkers van Maxilia hebben toegang tot deze gegevens. Zij verwerken deze voor functie gerelateerde doeleinden. De eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke van Maxilia verstrekt de gegevens aan met verwerking belaste medewerkers en eventueel aangestelde externe partijen.

De gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van Maxilia en andere plaatsen waar de met verwerking belaste medewerkers en eventueel aangestelde externe partijen zich bevinden.

De verzamelde en verwerkte gegevens worden, zolang als nodig, bewaard voor de benodigde partijen om de diensten van Maxilia te verlenen en/of te verbeteren.

Doeleinden

Functionele doeleinden

Maxilia is een online bedrijf en verwerkt alles aan de hand van data. Wij verzamelen data van bezoekers en van klanten. Om onze diensten aan te kunnen bieden en overeenkomsten uit te kunnen voeren hebben we van klanten meer informatie nodig: onder andere een e-mailadres en/of telefoonnummer en/of adres is voor ons nodig om een aanvraag of order te kunnen behandelen. Deze informatie deel je zelf met ons. In elk (aanvraag-)formulier hebben we aangegeven welke informatie noodzakelijk is om een aanvraag of order te kunnen behandelen. Deel je die gegevens niet? Dan kunnen we je niet helpen en zullen de gegevens in het formulier niet ingediend worden en ook niet bij ons terecht komen.

Een bezoek aan de websites van Maxilia blijft niet onopgemerkt. Gelukkig. Die gegevens gebruiken wij om onze websites en diensten te verbeteren. Wij meten en volgen onder meer de bron van het bezoek, de bezochte pagina’s en het wel of niet converteren. Ook voeren wij A/B-testen uit, traceren we klikken op bepaalde pagina’s en elementen en testen wij voortdurend hoe we onze websites kunnen verbeteren. Vrees niet: wij weten niet wij je bent. Dat geldt voor al deze data die, zowel in onze systemen als in die van derde partijen wordt verwerkt. Deze zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar jou persoonlijk. In zulke testen val je in de testgroep of controlegroep, hokje één of hokje twee. We meten de ervaring in het hokje, niet wie daar in zit.

De gegevens die wij verzamelen vallen onder functionele scripts (zonder werkt de site niet), analyses en registratie van kliks, sessies en bezochte pagina’s, daarnaast vallen tagbeheer en interactie met de chatfunctie daaronder. Deze informatie is niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Persoonlijke aanbiedingen

Met het accepteren van ‘persoonlijke cookies’ weten we in sommige gevallen wel wie je bent. Dan kunnen we je een persoonlijk aanbod doen. Je wordt dan getrakteerd op persoonlijke aanbiedingen, kortingen en je weet als eerste over onze nieuwe diensten en/of producten. Een deel van deze aanbiedingen tonen we je op de site en een deel sturen we je toe zodra je een e-mailadres hebt ingevuld.

Dat klinkt best aantrekkelijk en dat is het ook. En, je kunt je cookie-instellingen nog wijzigen. Doe dat hier.

Gebruik van cookies

Zoals we onder ‘doeleinden’ beschreven gebruiken wij cookies om onze sites te verbeteren. Welke cookies dat zijn, wat ze doen en hoelang ze bewaard worden in onze cookieverklaring.

Nieuwsbrieven

We begrijpen dat je op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws, gebruik wilt maken van persoonlijke aanbiedingen en mooie kortingen. Hiervoor verzenden wij periodieke een nieuwsbrief. We vragen je, na je aanvraag of je deze wilt ontvangen. Je kunt je zelf óók aanmelden door je hier in te schrijven.

Verder sturen we e-mails die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van je aanvraag of order. Daarnaast krijg je na een transactie e-mails die voor jou relevant kunnen zijn. Voor deze e-mails en de nieuwsbrief kun je je ook weer afmelden. Vanzelfsprekend.

Inzage en correctie

Als klant heb je recht op inzage in de gegevens die Maxilia van jou heeft, of verwerkt. In de eerste plaats zijn dat gegevens die je zelf achterlaat of ingevuld hebt; als je bijvoorbeeld een bestelling of een aanvraag hebt gedaan. Daarnaast kunnen er marketing gerelateerde gegevens worden opgeslagen bij deze data zoals jouw functie of het aantal medewerkers van jouw bedrijf.

Je kunt Maxilia vragen om inzicht in de gegevens die wij over jou hebben of ze eventueel te laten verbeteren of verwijderen. Daarnaast kan je een verzoek indienen tot beperking van verwerking of verzoeken om overdracht van jouw gegevens. Een verzoek hiertoe kun je indienen via de bovenstaande contactgegevens. We kunnen dan data wijzigen, anonimiseren, verwijderen of aanvullen. Bovendien vragen we je om een gegronde reden deze aanpassingen door te voeren. Omdat we misbruik willen tegengaan en willen voorkomen dat jouw data in handen van anderen komen, zullen we je ook vragen om je via een tweetraps verificatie te legitimeren.

Je hebt daarnaast het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor ook contact op via bovenstaande gegevens.

Klacht indienen

Als je een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken heb je de mogelijkheid om deze klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Daarbij heb je zelf de keuze om de klacht in te dienen de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar jij gevestigd bent. Op de website van de toezichthoudende autoriteiten vind je hierover meer informatie.

Beveiliging

Alle data die wij verzamelen of die je met ons deelt is in veilige handen. Dat is kort door de bocht, dat snappen we. Iets ruimer genomen: al je (persoonlijke) informatie die je achterlaat op de website en/of invult in bijvoorbeeld een formulier wordt via een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.

De klantenomgeving, onze eigen systemen én de verbindingen met externe partijen draaien via een beveiligde verbinding. Zo zorgen we dat derden zonder toestemming niet bij de opgeslagen gegevens kunnen.

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.
Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.
CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:
  • Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
  • Uw geanonimiseerde IP-adres
  • Informatie over uw Browser
  • Informatie over uw Apparaat
  • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
  • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
  • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
  • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt
TrustedShops Trustmark